KPDS        
 

 

 

ANASAYFA    

KPDS NEDİR

KPDS TAKVİMİ

KPDS
 DÖKÜMANLARI

 LİNKLER

DİĞER DİLLER

   
   
     
     
   

İNGİLİZCE GRAMER TERİMLERİ

İngilizce gramer kitapları ile çalışırken karşınıza çıkan terimleri bilmiyor olabilirsiniz. Bu gayet doğaldır çünkü bu terimler dilimize yabancı terimlerdir. İngilizce gramer terimlerini bilmek size İngilizceyi kullanırken bir fayda sağlamaz. KPDS, TOEFL , ÜDS ve diğer sınavlar için de bu terimleri bilmek size bir fayda sağlamayacktır. Ancak bir gramer kitabı ile çalışırken kaçınılmaz olaraka bu terimler ile karşılaşacaksınız ve onları bilmeniz gerekecektir. Bu sayfada size en sık kullanılan ve temel sayabileceğimiz İngilizce gramer terimlerini ve açıklamalarını vereceğim:
 
VERB : (V) Fiil, eylem, cümlenin yüklemi
NOUN: (N) İsim, Ad.
ADJECTIVE (ADJ) : SIFAT, İsmi niteleyen Sözcük. ( beautiful, good, cheap,..)
ADVERB (ADV): Zarf.( yesterday, carefully, always..)
PRONOUN: Zamir. İsmin yerine geçen sözcükler  (he, him, her, them...)
MODAL VERB : Kiplik gösteren yardımı fiiller (can, could, must, should)
PREPOSITION : in, at, on, from vs...
ARTICLE : blirteçler (a-an, the)
SUBJECT: cümlenin öznesi, eylemi gerçekleştiren şahıs, şey
OBJECT:  cümlenin nesnesi, eylemden etkilenen kişi, şey
PHRASE: Tamlama; İsim Tamlaması (Noun Phrase,Book Store), Sıfat Tamlaması (Ajective Phrase, cheap car)
CLAUSE: Cümlecik, yan cümle. Time Clause (When he came......) Adjective Clause (The man whom I hate is here ....
VERB TENSE: Tenseler diye bilinir. Fiillerin zaman göre aldıkları şekiller. Simple present, siöple past, vs...
GERUND : Fiille takılan  - ing eki ile yapılan fiilimsi, isim fil. Yüzmek (swim), Yüzme (swimming)
INFINITIVE : Fiilin önüne "to" getirlerek yapılan fiilimsi, isim fiil  Yüzmek (swim), Yüzme ( to swim)
PASSIVE VOICE: edilgen yapı, yapıldı , edildi...
CONJUNCTION : but, or, and, yet , for, so gibi iki cümle ortasına gelen bağlaç türü
TRANSITION: Therefore, however, nevertheless, in addition gibi bağlaç türlerine verilen ad
 
Kaynak:Kpds.org